Jag tror att om människor har jobb som lyfter deras talanger blir de mer harmoniska. Människor som trivs på sitt jobb är inte bara lyckligare utan sprider också lycka. Genom att ge människor mer meningsfulla jobb så skapar vi på sikt en bättre värld.