Den absolut viktigaste tillgången ett företag har är dess personal.

Jag hjälper dig att hitta den personen som är rätt för er, både när det gäller personlighet och kompetenser. Ni kan välja att få hjälp i allt som har med er rekrytering att göra, från att ta kravprofilen till referenstagningen. Men jag kan också gå in som stöd och hjälpa er med delar som genomförande av personlighetstest, ta fram annonsmaterial eller endast som ett bollplank för ett andra utlåtande.

 

Nedan visas exempel på vad jag  kan hjälpa er med.

  • Annonsadministration
  • Hantering av sökande till en specifik tjänst
  • Urval
  • Personlighetstest
  • Intervjuer
  • Referenstagning
  • Second opinion
  • Ta fram intressanta cvn

Om ni vill ha hjälp med hela processen arbetar jag oftast enligt följande modell:

Processen inleds med att vi tillsammans gör en behovsanalys. I den analysen definieras era önskemål för den aktuella tjänsten. Jag  ger er kontinuerlig återkoppling och prioriterar att ni ska ha insyn i hela processen på det sättet ni önskar.

Kostnader definieras klart och tydligt innan samarbetet startas.